strzalki31.gif

przewodnik.JPG
Przewodnik po Muzeum


Przewodnik "Muzeum wędrówki po historii Lubaczowa" trafił do każdej klasy, zanim otwarto wystawę.