W Muzeum Kresów w Lubaczowie

Zanim powstało Muzeum wędrówki po historii Lubaczowa, związane ze Świętem Niepodległości, uczniowie poznawali historię Lubaczowa.
Tu uczniowie klasy IVa w dziale historycznym Muzeum Kresów w Lubaczowie; oglądają, słuchają opowieści pani Barbary Kubrak - przewodniczki, pytają, notują.
Fot. Dariusz Majewski - praktykant.