Repliki ozdób powstały pod kierunkiem pani Anity Żmurko-Sieradzkiej.