kartka z kalendarza: ksiazki31_(www_e-gify_pl).gifstrzalki32.gif

Lubaczów, miasto wielu dróg i kultur

Ekspozycja przedstawiała symboliczną mapę dróg wychodzących z Lubaczowa w kierunku miast partnerskich – Jaworowa na Ukrainie, Erd na Węgrzech, Tostedt w Niemczech oraz do Rio Achaja w Grecji, Dvůru Královégo nad Łabą w Czechach i Quormi na Malcie. Trzy ostatnie „wirtualne drogi” zostały „zbudowane” przez naszą Szkołę dzięki wymianie doświadczeń za pomocą mediów elektronicznych z zaprzyjaźnionymi zagranicznymi szkołami.
Znalazły się tu także stare fotografie reprezentantów różnych narodowości: Polaków, Rusinów, Żydów, Ormian, Wołochów, Tatarów, Węgrów, Turków a nawet Arabów i starożytnych Rzymian. Przedstawiciele tych narodowości zamieszkiwali Lubaczów albo handlowali z jego mieszkańcami.
Zwiedzający próbowali rozpoznać krewnych na wykonanych przez uczniów klas czwartych drzewach genealogicznych.

EKSPOZYCJA II