kartka z kalendarza: ksiazki31_(www_e-gify_pl).gifstrzalki32.gif

Mój Lubaczów

Spośród eksponowanych kolaży, plakatów, przestrzennych planów Lubaczowa, wykonanych przez uczniów, wiele ma wartość historyczną. Gromadzone przez lata, jeszcze przez panią Teresę Mamczurę, nauczycielkę historii a porównane z pracami opracowanymi w tym roku szkolnym, pokazują zmieniające się miasto.
Wśród zwiedzających wystawę gości znaleźli się niektórzy spośród autorów przezentowanych prac - uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 1.
W tej części wystawy zamieszczono także fotografie honorowych obywateli Lubaczowa. O tym, dlaczego generałowi Stanisławowi Dąbkowi, patronowi naszej szkoły, nadano honorowe obywatelstwo miasta Lubaczowa, pisze on sam w swoim życiorysie z 1933 roku.
Wyłożone na stolikach Kroniki Szkoły wzbudzały niezwykłe zainteresowanie dorosłych zwiedzających, wśród których znalazło się wielu absolwentów szkoły.
Uczniowie gromadzili się wokół planów osiedli, ulic i rozpoznawali znane sobie miejsca.

Ekspozycja V