byl_kraj.JPGstrzalki32.gif

Wstań Polsko moja!
Uderz w czyn!
Idź znów przebojem w bój szalony.
Już płonie lont podziemnych min -
Krwawą godzinę biły dzwony -
Zerwane pęta - uderz w czyn!

Wystąpili: Magda S., Brygida W., Joanna R., Małorzata Ł., Sandra S., Oliwia B., Norbert S., Mateusz B.