Sadzenie drzew od wieków ma znaczenie symboliczne.


Dąb, który posadzili obok szkoły goście i przewodniczący klas,
jest pamiątką 90 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
i symbolizuje patrona Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaczowie
gen. Stanisława Dąbka.
Dąb Niepodległości

Obok Dębu złożono Życzenia dla Polski, napisane przez zwiedzających wystawę.
z1.JPGz2.JPG