Kiedy już goście zwiedzili wystawę, mogli przy wyjściu obejrzeć a także kupić repliki starych ozdób, przygotowane przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pani Anity Żmurko-Sieradzkiej. Zebrane datki (dowolnej wysokości) przekazano po połowie na obiad dla potrzebującego (anonimowego) ucznia naszej szkoły i za pośrednictwem UNICEFU dla dzieci z Angoli.
Otrzymaliśmy serdeczne podziękowania za niewielkie finansowe wsparcie udzielone potrzebującym dzieciom w świecie za pośrednictwem Polskiego Komitetu Narodowego Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF Komitetu Narodowego Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF


podziekowanie_PKN_UNICEF.JPGpodziekowanie_PKN_UNICEF.JPG