Karta projektu¹


Organizatorzy projektu
Aleksandra Bek - polonistka, Małgorzata Rzepa – nauczycielka kształcenia zintegrowanego (doradcy metodyczni w Lubaczowie), Halina Zaniewicz – nauczycielka historii – Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie, ul. M. Konopnickiej 5, 37-600 Lubaczów, tel./faks: +48166329055, email: sp1@lubaczow.pl , www: http://www.sp1lubaczow.iap.pl.
Tytuł projektu
Muzeum wędrówki po historii Lubaczowa.
Status projektu
Zrealizowany.
Czas realizacji
Od 1 września 2008 roku do 20 listopada 2008 roku.
Cele projektu
Głównym celem projektu było uczczenie dziewięćdziesiątej rocznicy Święta Niepodległości
a ponadto propagowanie wiedzy o dziejach narodu i państwa polskiego, umacnianie postaw patriotycznych i obywatelskich, zachęcenie dzieci do aktywnego poznawania historii własnej rodziny, miejscowości, kraju i zbieranie przez nie nowych doświadczeń związanych z procesem uczenia się, także poprzez wykorzystanie technik multimedialnych.

Obszary tematyczne
Historia Lubaczowa na tle historii Polski, dziedzictwo kulturowe, pamięć pokoleniowa.
Grupa docelowa zwiedzających
Zaproszeni imiennie goście, uczniowie i ich rodzice, nauczyciele z SP nr 1, uczniowie i nauczyciele z lubaczowskich szkół.
Jakie były początki projektu
Pomysł zrodził się wśród organizatorów projektu, zainteresowanych zaangażowaniem uczniów w poznawanie dziejów własnego miasta i narodu, kształtowaniem się ich pamięci pokoleniowej i tożsamości.
Krótki opis przebiegu projektu:
sierpień 2008 - organizatorzy
- krystalizowanie się idei obchodów dziewięćdziesiątej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości; próba stworzenia interaktywnej historii miasta przy współudziale uczniów,
wrzesień 2008 – organizatorzy
- uczniowie Małego Samorządu poznają legendę o Lubaczowie z różnych źródeł,
- uczniowie klas czwartych poznają historię rodzin i Lubaczowa poprzez rozmowy w domach rodzinnych, lekcje historii w Muzeum Kresów,
- uczniowie klasy szóstej kompletują teksty o Lubaczowie, wyszukując je w Internecie i weryfikując ich wartość z tekstami w Rocznikach lubaczowskich,

październik 2008 – organizatorzy i wspierający nauczyciele
- uczniowie podczas lekcji plastyki wykonują „średniowieczne ozdoby” na podstawie zdjęć z lubaczowskich odkryć archeologicznych i zamieszczonych w Sztuce świata, t.3,
- uczniowie tworzą plakaty związane z legendą o Lubaczowie, drzewa genealogiczne własnych rodzin, kartki z kalendarza do kalendarium historii Lubaczowa, nagrywają film – wywiad „1918 w Lubaczowie”, przygotowują się do recytacji poezji,
- organizatorzy: konsultacje dla uczniów, przygotowanie kart z ciekawostkami z historii Lubaczowa; także wykonanie przez nauczyciela eksponatów do stanowiska archeologicznego,

listopad 2008- organizatorzy
- nagranie przez uczniów sondy – Czym jest niepodległość? Co to znaczy być patriotą?
- przygotowanie przez organizatorów Przewodnika po Muzeum i przekazanie go wychowawcom klas (przedstawienie uczniom podczas godzin wychowawczych na temat Święta Niepodległości i jego dziewięćdziesiątej rocznicy),
- przygotowanie wystawy (z uwzględnieniem materiałów archiwalnych szkoły), przy pomocy uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły,

- uczniowie i nauczyciele w roli przewodników po Muzeum wędrówki po historii Lubaczowa.
Liczba osób aktywnie uczestniczących w projekcie
42 osoby
Produkty projektu
*Wystawa „Muzeum wędrówki po historii Lubaczowa” w dniach 15-20 listopada 2008 r. (jako całość), a ponadto elementy projektu przygotowane specjalnie na tę wystawę w związku z 90 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości:
- prace uczniów przygotowane na wystawę w związku z (plakaty „Legenda o Lubaczowie”, drzewa genealogiczne rodzin, montaż poetycki „Był kraj”, nagranie filmu „1918 w Lubaczowie”, sonda, repliki średniowiecznych ozdób, „Życzenia dla Polski”, wizualizacje przestrzenne fragmentów miasta);
- repliki „eksponatów archeologicznych”, montaż poetycki „Był kraj”, fotografie rodzinne generała Dąbka, przedstawicieli narodowości zamieszkujących miasto lub kontaktujących się z lubaczowianami, honorowych obywateli Lubaczowa,
- kartki z kalendarza i ciekawostki o Lubaczowie,

*Strona internetowa wystawy z okazji Święta Niepodległości http://niepodleglosc-sp1lubaczow.wikispaces.com/ .
Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono
Ze względów technicznych wystawa została „przeniesiona” na stronę internetową, do każdej z klas a także do części domów rodzinnych uczniów trafiły kartki z kalendarza; w zbiorach szkoły, wzbogacając je, pozostały wszystkie trwałe (oprócz replik ozdób) elementy wystawy.
Wpływ udziału w projekcie na uczniów
Uczniowie pogłębili znajomość historii miasta a także umiejętności: dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy historiami rodzinnymi, miasta i kraju; współdziałania w zespole, prezentowania własnych dokonań, samodzielnego pogłębiania wiedzy i z historii, języka polskiego, dostrzegania bogactwa kultury, posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną.
Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie
Goście przekazywali wyrazy uznania i zachwytu; uczniowie – autentycznie zainteresowani zadawali pytania związane z wystawą.
Koszty projektu
fotografie – 85 zł, tkaniny: 350 zł, modelina – 30 zł, papier - 30 zł, papier pakunkowy – 30 zł

Przygotowanie wystawy


¹Wzór - karta ewaluacyjna projektu Comeniusa