Święto Niepodległości

w Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie


Witajcie w Muzeum wędrówki po historii Lubaczowa.

Wystawa powstała z okazji 90 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.


Na kilka dni salę gimnastyczną w szkole przekształcono w „Muzeum wędrówki po historii Lubaczowa” - to efekt projektu, dla którego inspiracją było Muzeum Powstania Warszawskiego.
Wystawa została podzielona na pięć ekspozycji: Lubaczów, jakiego nie znamy, Lubaczów, miasto wielu dróg i kultur, Lubaczów - miasto z zamkiem warownym, Niepodległość Lubaczowa po latach zaborów, Mój Lubaczów. Przy każdej znajdowały się kartki - tworzące kalendarium historii Lubaczowa - które mogli zbierać zwiedzający.
"Muzeum" zwiedzili, oprócz uczniów i ich rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły, nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaczowie oraz Publicznego Gimnazjum nr 1 w Lubaczowie.
Można było napisać "Życzenia dla Polski". Złożone w szklanym naczyniu znalazły swe miejsce obok posadzonego w trakcie uroczystości dębu, symbolizującego patrona szkoły generała Stanisława Dąbka.
Wystawę obejrzeli także zaproszeni goście; panie Dorotę Zwierzyńską - sekretarz Miasta Lubaczowa i Lidię Argasińską - wiceprezes Koła Związku Sybiraków w Lubaczowie, panów Mieczysława Argasińskiego i Zygmunta Kubraka - historyków prowadzących badania i dokumentujących dzieje Lubaczowa i okolic, Zdzisława Hadla - prezesa Koła Związku Sybiraków w Lubaczowie oprowadzała osobiście pani Jadwiga Garus - dyrektor szkoły.
.

Strona, tak jak wystawa, ma wiele ukrytych dokumentów, filmów, zakamarków, schowków, które warto odszukać.Prezentowane prace to w przeważającej mierze dzieła uczniów Dąbka.
Projekt wspierały panie Maria Stachów-Mozol, Bożena Strojna-Gorlach, Barbara Urban, Anita Żmurko-Sieradzka - nauczycielki. Ekspozycje nie powstałyby bez pomocy pracowników szkoły - pani Agnieszki Łazar i pana Mariana Pukasa.

Aleksandra Bek, Małgorzata Rzepa, Halina Zaniewicz


Baza materiałów doradców metodycznych.
Strona powstała z myślą o wspomaganiu nauczycieli w tworzeniu materiałów dydaktycznych i podejmowaniu działań innowacyjnych.Opracowanie strony (oprócz materiałów wskazanych inaczej) - ab